Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Arbetsuppgifter

Som chef för enheten för forskning och utvärdering ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du har ansvar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå och att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten så att forskning och utvärdering kommer till nytta internt och externt. Inom båda verksamheter kommer pågående och förväntad utveckling i samhället innebära att myndigheten aktivt kommer driva ett utvecklingsarbete för att möta kommande behov. Enhetens verksamhet förutsätter samverkan inom MSB samt att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och förväntas tillsammans med övriga chefer leda hela avdelningens verksamhet. Det innebär att du aktivt bidrar i strategiska diskussioner och säkerställer ett samordnat och effektivt stöd till våra målgrupper.

Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil:

Du har relevant akademisk utbildning och är väl förtrogen med forskningsfrågor och utvärdering. Det är meriterande om du är disputerad.

Du har tidigare erfarenhet av att vara chef med goda resultat. Som ledare är du tydlig, modig och prestigelös. I relation till dina medarbetare är du coachande och stödjer ett tillitsfullt arbetssätt. Vidare har du god strategisk förmåga, är analytisk och har integritet. Du är trygg i ditt ledarskap och har en hög grad av personlig mognad vilket gör att du är medveten om både dina styrkor och vad du behöver utveckla som chef.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om enheten

Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar och Enheten för forskning och utvärdering. Enhetens uppgift är att säkerställa långsiktig kunskapsutveckling och lärande. I detta ingår att inrikta, finansiera och kvalitetssäkra forskning, att genomföra effekt-, resultat- och processutvärderingar samt utvärdering av hantering av inträffade händelser som är av särskild betydelse för samhällsskydd och beredskap.

Du kan läsa mer om MSB här.

Anställningsvillkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tidsbegränsat chefsförordnande och är placerad i Karlstad eller i Stockholm. MSB tillämpar provanställning.
Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta tf avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 18 april 2021, märkt med referensnummer 2021/50.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/50
Publicerat 2021-03-09
Sista ansökningsdag 2021-04-18

Wróć do ofert pracy