Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Rollen som myndighetscontroller är placerad vid enheten för planering och uppföljning inom avdelningen för verksamhetsstöd. Enheten är nybildad inom myndigheten och ansvarar bland annat för myndighetens övergripande planerings- och uppföljningsprocess samt budget och prognosverksamhet. I enheten ingår också arbetet med myndighetens miljöledningssystem och risk- och sårbarhetsanalys samt arbete med jämställdhetsintegrering.

Dina arbetsuppgifter

I tjänsten som myndighetscontroller har du en central roll i arbetet med att planera och följa upp myndighetens verksamhet. I arbetet ingår också att bistå i myndighetsledningens arbete med inriktning av verksamheten. Du bidrar aktivt till att utveckla myndighetens styrprocess och styrmodell och hittar effektiva sätt att integrera olika perspektiv, ledningssystem m m i myndighetens ordinarie planerings- och upp­följ­ningsarbete. I rollen ingår även att omhänderta och omsätta regeringens styrning internt i myndigheten i syfte att säkerställa att myndigheten fullgör sina uppgifter vilket kan innebära att du deltar i olika typer av avstämningsmöten med Regeringskansliet.

Du kommer att vara ansvarig handläggare för något/några av de dokument/processer som planerings- och uppföljningsenheten är sammanhållande för såsom arbetet med myndighetens verksamhetsplan, budgetunderlag och årsredovisning vilket innebär att du kommer att arbeta mycket med att uttrycka dig i skrift.

I arbetsuppgifterna ingår även att vid behov kunna stödja myndighetsledningen i andra frågor samt att hålla samman andra myndighetsgemensamma frågor. Stora delar av arbetet kommer att ske i nära samarbete med myndighetens avdelningar och myndighetens GD-kansli.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har mycket goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med styr­ningsfrågor, gärna inom statlig verksamhet. Du bör ha goda kunskaper om området samhällsskydd och beredskap generellt. Relevant akademisk utbildning är ett krav.

Du har erfarenhet av att sammanhålla processer, t.ex. som projektledare, och du har tidigare erfarenhet från arbete med verksamhetsplanering och uppföljning.

Du arbetar övergripande och målinriktat samt har mycket god förmåga att analysera och skapa överblick. Som person är du självständig, initiativrik och drivande samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Eftersom arbetet medför mycket både interna och externa kontakter behöver du ha en kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl, främst i skrift men även i tal. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. MSB tillämpar provanställning. Befattningen är placerad i Karlstad men även placering i Stockholm kan vara aktuell. Du förväntas kunna resa till myndighetens olika verksamhetsorter.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, vilket innebär att du måste vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du frågor om tjänsten kontakta Göran Karlsson som är chef för planerings- och uppföljningsenheten.

Fackliga företrädare är Carin Hammarbo Saco, Anna Anelius ST och Ann-Britt Paradis Seko. Samtliga nås via vår växel på tel 0771-240240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 28 februari 2019, märkt med referensnummer 2019/26. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar, vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad/Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/26
Publicerat 2019-02-07
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Wróć do ofert pracy