Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vill du förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser? Vill du göra nytta för dina medmänniskor?
Då kanske du är vår nästa kollega.

Inom avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer finns verksamheten för Rakel och ledningssystem som ansvarar för säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster till samhällsviktiga verksamheter.
I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning), SGSI (Swedish Government Secure Intranet) och WIS (Webbaserat Informationssystem).

Tjänsten är placerad på enheten för Leverantörsstyrning och systemberedskap. Enheten har det samordnande ansvaret för verksamhetens leverantörsstyrning, beställning och leveransuppföljning gentemot våra leverantörer samt ansvarar för vår avtalsenliga leverantörssamverkan. Enheten upprätthåller även verksamhetens beredskapsfunktion för system och tjänster. På enheten finns leveransansvariga, avtalsförvaltare och säkerhetshandläggare.

Dina arbetsuppgifter
Som avtalsförvaltare är du ansvarig för förvaltning av leverantörsavtal på verksamheten. I detta ingår årlig avtalsuppdatering i samarbete med berörda leverantörer. Du ansvarar för att verksamheten upprätthåller god beställarkompetens och goda relationer med våra leverantörer. Du arbetar löpande med att granska större eller komplexa beställningar inom befintliga avtal från avrop till uppföljning av leverans. Du agerar internt stöd gällande frågor kring avtal och tillämpandet av detta, som vid exempelvis reglering av viten. Du ansvarar för inventering av befintliga avtal och deltar aktivt i arbetet när nya avtal tas fram. Som avtalsförvaltare arbetar du i nära samarbete med verksamhetens och myndighetens övriga funktioner.

Din kompetens
För att söka anställning som avtalsförvaltare har du en relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av beställarrollen samt förvaltning och uppföljning av större utkontrakterade avtal.

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom myndighet eller offentlig förvaltning
Erfarenhet av samhällsviktiga kommunikationstjänster
• Erfarenheter och kunskap om krisberedskap
• Kunskap om upphandlings- och avtalsrätt

Då rollen ställer höga krav på att samarbeta är det viktigt att du har lätt för att ta kontakt, skapa tillit och bidra till ett bra samarbetsklimat. Att dela med dig av dina kunskaper är något som är självklart för dig. Vidare har du ett högt kvalitetstänkt och en god strategisk förmåga. Du är noggrann och har lätt för att ta egna initiativ. Du kan behålla ditt lugn även under stressande perioder och levererar ett gott resultat på en hög servicenivå. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform
Anställningen är en tidsbegränsadanställning på tolv månader, möjlighet till förlängning finns. Placering antingen på vårt kontor i Stockholm, Tomteboda i Solna, eller på kontor i Karlstad. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillsättning kommer att ske så snart som möjligt.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Har du frågor kontakta enhetschef John Philipson. Fackliga företrädare är Moon Carlbring Saco-S, Jan Herremo ST och Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 22 november 2020, märkt med referensnummer 2020/138.Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas MSB av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/138
Publicerat 2020-10-12
Sista ansökningsdag 2020-11-22

Tilbake til ledige stillinger