MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Handläggare informationssäkerhet - industriella informations- och styrsystem (SCADA)

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. I detta arbete utvecklar MSB en strategi och nationell handlingsplan på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd.

Verksamheten samhällets informations- och cybersäkerhet ligger på Fleminggatan i Stockholm och består av ca 40 medarbetare. Enheten för cybersäkerhet och skydd av kritisk informationsinfrastruktur utgör en av tre enheter inom verksamheten. Verksamheten utgör tillsammans med fyra enheter avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete utgör en av fem avdelningar på MSB och har det förebyggande och risk- och sårbarhetsreducerande perspektivet i fokus.

Dina arbetsuppgifter

Som handläggare industriella informations- och styrsystem ska du delta i arbetet med att stödja och samordna samhällets informationssäkerhet med särskilt fokus på industriella informations- och styrsystem samt cyberfysiska system. Du kommer även att arbeta med rymdväderfrågor och informationssystems beroende av GNSS. I arbetet ingår att planera, genomföra planering- och utredningsuppdrag samt projekt inom ramen för enhetens verksamhet men också inom ramen för verksamheten. En central del är att externt kunna representera verksamheten där en nära samverkan med såväl industrin som centrala myndigheter inom området. Arbetet innebär också internationellt samarbete.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har:

  • högskoleutbildning, gärna inom ett tekniskt ämnesområde
  • teoretiska och praktiska erfarenheter kring industriella informations- och styrsystem
  • kunskaper inom informationssäkerhetsområdet
  • erfarenhet av analysarbete och sammanställning av information
  • kunskap om centrala aktörers roller inom det svenska krisberedskapssystemet
  • erfarenhet av projektledning/projektarbete
  • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och på engelska
  • erfarenhet av att hålla föredrag inför både större och mindre grupper

Vi ser det som meriterande om du har:

  • god kunskap om EU och unionens arbete med informationssäkerhet
  • kunskaper om hur rymdväder påverkar informationssystem och GNSS 

Som person är du strukturerad, öppen och kommunikativ samt har en mycket god samarbetsförmåga och är bra på att samverka och ge stöd och service. Du är beredd på att ta ett ansvar i uppbyggandet av det övriga informationssäkerhetsarbetet vid MSB. 

På enheten är idag endast män anställda, vilket gör att vi särskilt välkomnar kvinnor att söka till oss.                     

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

Övrigt

Tjänsten är tillsvidare med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Lars-Göran Emanuelson eller programansvarig handläggare Martin Eriksson. Fackliga företrädare är Friedrich Lieber, SACO, Peter Nord, ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 1 juni 2014, märkt med referensnummer 2014/30. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare avrekryteringstjänster.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2014/30
Sista ansökningsdag 2014-06-01

Tillbaka till lediga jobb