Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför insatser över hela världen inom områdena humanitära insatser, minhantering, tidig återuppbyggnad, stärkande av katastrofberedskap och stöd till fredsfrämjande insatser. Myndigheten har vidare ett särskilt ansvar då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en olycka eller katastrof i utlandet. Vidare stödjer myndigheten även kommunala och regionala myndigheter i hanteringen av vissa insatser i Sverige.

Enheten för insatser, vid den Operativa Avdelningen, är den enhet som ytterst ansvarar myndighetens insatser i och utanför Sverige. I genomsnitt hanterar MSB ca 60 pågående insatser i ungefär 30 länder. I enhetens uppdrag ligger att utveckla verksamheten samt ansvaret för bedömning, genomförande och uppföljning av insatser. En viktig del i insatsverksamheten är samverkan och partnerskap med uppdragsgivare och partners inom exempelvis myndigheter, kommuner, EU och FN. 

Dina arbetsuppgifter

Som projektledare är du central i genomförandet av MSB:s nationella och internatio­nella insatser. Du ansvarar för att driva insatser från start till slut inklusive att planera, budgetera, leda och följa upp insatserna avseende såväl verksamhet som ekonomi och administration. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal och partner­orga­nisationer i insatsrelaterade frågor.

Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

Som projektledare förväntas du kunna hantera insatser inom enhetens ansvars­områden och det förväntas att du tar ansvar för följande:

 • Att utarbeta projektansökningar.
 • Leda och genomföra planering, beredning, budgetering, administrering, uppföljning och avslutning av insatser.
 • Säkerställande av effektivitet, kvalitetssäkring, utveckling, måluppfyllelse, säkerhet för insatspersonalen, genusaspekter och miljö vid planering, ledning och uppföljning av insatser.
 • Övergripande handledning och hantering av insatspersonal i pågående insatser.
 • Hantering av såväl nationella som internationella yrkes­mässiga kontaktnät.
 • Nära samarbete med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter, multilaterala organisationer och enskilda organisationer.

Din kompetensprofil

 • Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper för­värvade på annat sätt.
 • Du har kunskaper om att planera, genomföra och följa upp verksamhet i form av mål, resultat, effekter och ekonomi.
 • Erfarenhet av att arbeta med internationellt bistånd eller svensk krishantering är meriterande.
 • Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
 • Som person har du lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter, anpassa dig efter förändrade omständigheter och kan behålla lugnet i stressade situationer samt visa gott omdöme under tidspress. Du arbetar bra tillsammans med andra människor. Du har en god problemlösningsförmåga och fullföljer ditt arbete tills projektet är avslutat.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform

Tjänsten är placerade i Karlstad eller Stockholm, med tillträde 1 juni och är en visstidsanställning till 31 augusti 2019.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. 

Vill du få mer information?

kontakta enhetschef Jakob Wernerman eller biträdande enhetschef Britta Ramberg.  Fackliga företrädare är Anja Holmgren, SACO, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på telefon 0771-240 240.

Din ansökan

Ska vara inkommen till MSB senast 4 april 2019, märkt med referensnummer 2019/70.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Zomerwerk/Seizoenswerk
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad juni-aug
Ort Karlstad/Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/70
Publicerat 2019-03-14
Sista ansökningsdag 2019-04-04

Terug naar vacatures