Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för omvärld och beredskap ska initiera och samordna myndighetens inledande arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser samt producera kortsiktiga analyser till stöd för myndighetsledningens beslutsfattande. Enheten ansvarar för MSB:s beredskapsorganisation, bedriver omvärldsanalys, samarbetar med aktörer som kan förmedla information, hyser myndighetens 24/7 funktion m.m. Enheten är även ansvarig för myndighetens verksamhet att identifiera och möta informationspåverkan.

MSB:s säkerhetsrådgivarfunktion, Operativ Säkerhet, inom vilken du kommer arbeta bedriver i huvudsak stöd med säkerhetsanalyser och rådgivning till MSB:s internationella insatser. Funktionen stödjer även andra svenska myndigheter som verkar internationellt med säkerhetsinformation och positionering av resande personal. Funktionen bedriver även utbildningar för intern såväl som extern personal avseende fältsäkerhet i medel – och högriskmiljöer.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i en analysgrupp som stödjer en funktion (desk) dit andra myndigheter kan vända sig för att få säkerhetsrelaterad information. Utifrån information som du själv inhämtar, systematiserar och bearbetat kommer du att producera analyser och säkerhetsbedömningar av internationella kontexter, länder/områden. Produktionen kommer potentiellt sett kunna delges mottagare såväl internt inom MSB som till andra myndigheter. Du ska även kunna genomföra säkerhetsriskanalyser, primärt med utgångspunkt i en antagonistisk hotbild.

Kompetensprofil

Vi kommer att ställa höga krav på din kompetens och personliga egenskaper.

Du har:

  • en relevant akademisk utbildning inom statsvetenskap med inriktning mot internationella relationer, kris- och konflikthantering eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga
  • dokumenterad erfarenhet av analysarbete, bearbetning, administration samt kvalitetsgranskning av analysprodukter

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av att producera risk- och säkerhetsanalyser
  • erfarenhet av verksamhets- och processutveckling
  • erfarenhet av att planera och genomföra verksamhet i säkerhetsmässigt komplicerade internationella miljöer

Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid dina personliga egenskaper och din möjlighet att komplettera och bidra till att utveckla gruppen.  

Som person ser vi att du har:

  • mycket god förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och leverera resultat av hög kvalitet även med korta ledtider
  • god förmåga att prioritera uppgifter, systematisera information och pedagogiskt kunna beskriva komplexa skeenden.
  • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal, skrift och göra presentationer på svenska och engelska
  • god förmåga att jobba i team och att på ett prestigelöst sätt bidra till teamets utveckling

Anställningsform

Befattningen är en visstidsanställning, på heltid, t.o.m. 2020-12-31 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Karlstad.

Beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen och kan komma att innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt. Under perioder kan du även komma att tjänstgöra på annan ort, främst vid myndighetens kontor i Stockholm.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta verksamhetsansvarig Henrik Jemtelius. eller  tf. biträdande enhetschef Martin Bengtsson. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, Saco-S, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, Seko. Samtliga nås på växelnr. 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 24 mars 2019, märkt med referensnummer 2019/59. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/59
Publicerat 2019-03-08
Sista ansökningsdag 2019-03-24

Terug naar vacatures