Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB Revinge bedriver utbildningar inom samhällsskydd och beredskap. Vi genomför grund – och vidareutbildningar inom räddnings- och säkerhetsområdet samt samverkansutbildningar både nationellt och internationellt. Vi är ca 100 medarbetare varav hälften är lärare.

Som biträdande chef kommer du att vara en del av enheten för grundutbildning med personalansvar och arbetsmiljöansvar för delar av enheten, där du leder och fördelar arbetet i enlighet med myndighetsövergripande inriktning och struktur.

Du kommer att vara närmsta chef till ca 20 medarbetare och ingår tillsammans med enhetschef, arbetslagsledare och stödfunktion i enhetens ledningsstruktur.

Du kommer att vara ett stöd till enhetschefen i olika frågor samt driva utvecklingsprojekt och andra lokala aktiviteter. Uppdraget innebär att säkerställa genomförandet av programmet Skydd mot olyckor (SMO), förvalta och upprätthålla strukturer och rutiner samt samarbeta med andra chefer och funktioner inom MSB Revinge samt MSB:s utbildningsorganisation.

Du ansvarar för utveckling, ekonomi - och verksamhetsuppföljning samt kompetensförsörjning och kompetensutveckling kopplat till den verksamhet som du leder

Du ingår i skolans chefsgrupp.

På sikt kommer befattningen att övergå i en enhetschefstjänst med ansvar för genomförande av utbildning inom räddningstjänstområdet.

Din kompetensprofil­­

Vi söker dig som har en akademisk utbildning, gärna inom pedagogik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 

Du ska ha chefserfarenhet, gärna inom skolledning eller annan erfarenhet från utbildningsverksamhet.

Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med pedagogiskt utvecklingsarbete, ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Erfarenhet från svensk räddningstjänst är meriterande.

Ditt ledarskap präglas av att du leder, motiverar samt skapar engagemang och delaktighet. Du har en förmåga att leda tillitsbaserat. Du är som person stabil och trygg i din roll.

Vi ser att du är tydlig och koncis i din kommunikation och har förmåga att förklara och argumentera.

Vi ser att du har god samarbetsförmåga och att du arbetar självständigt och har förmåga att se på arbetet med en helhetssyn i enhetens, skolans och myndighetens verksamhet.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform

Tjänsten är tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsuppdrag. Tjänsten är placerad i Revinge. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Elna Johansson. Fackliga företrädare är Marie Jönsson (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Thomas K Nilsson (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 24 mars 2019, märkt med referensnummer 2019/49. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Revinge
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2019/49
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-03-24

Terug naar vacatures