Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för utveckling av beredskap

Avdelningens uppgift är att bidra till att aktörer som har ett ansvar inom området samhällsskydd och beredskap är förberedda för att hantera konsekvenserna av händelser när de inträffar. För detta krävs att aktörerna kan samverka och leda, att de är utbildade och övade för sin uppgift samt att de har väl fungerande metoder och tekniska stöd. Avdelningen ska stödja berörda aktörer i dessa avseenden och även i övrigt bidra till att samhällets förmåga stärks.

Avdelningen har verksamhet på flera orter, Karlstad, Stockholm, Sandö och Revinge.

Enhetens uppgifter

Enheten för samverkan och ledning ansvarar för att stödja utvecklingen av aktörers förmåga till samverkan, ledning och kriskommunikation vid en händelse. Enheten har även ansvar för att arbeta med samordning och utveckling inom områdena kärnenergiberedskap och CBRNE, samt för övergripande samordning av myndighetens arbete inom dessa områden. Enheten ansvarar också för myndighetens GIS-/geodata-funktion. Arbetet på enheten tar sin utgångspunkt i aktörgemensamt framtagna ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” (Publ.nr MSB777). De gemensamma grunderna för samverkan och ledning kan ses som en aktörsgemensam doktrin för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att, tillsammans med andra, ansvara för kunskaps- och metodfrågor rörande samverkan och ledning inom området samhällsskydd och beredskap.

I befattningen ingår även att, tillsammans med andra, fortsätta utveckla och komplettera de gemensamma grunderna och i det påbörja arbetet med att vidareutveckla ett sammanhållet system eller modell för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar:

  • Utveckling av kunskap och metoder inom krisberedskap, räddningstjänst och civilt försvar
  • Delta som expert, och i vissa fall ansvara för projekt och utredningar.
  • Expertstöd vid implementering av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.                      

Kompetensprofil

Vi söker dig som har:

Relevant akademisk examen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och att du har mycket god kunskap inom området samhällsskydd och beredskap. 

Utöver detta har du:

  • God kunskap om och erfarenhet av arbete med samverkans- och ledningsfrågor inom området samhällsskydd och beredskap.
  • Kännedom om EU och internationella perspektiv inom området.
  • Erfarenhet av utvecklingsarbete och projektarbete.

Arbetet förutsätter ett flexibelt arbetssätt där du både kan ta egna initiativ och arbeta självständigt men du har också god förmåga att samarbeta med andra. Du bör också ha en god analytisk samt administrativ förmåga och kunna hålla uppsatta tidsramar. Som person är du initiativrik och drivande samtidigt som du är lyhörd och har en mycket god samarbetsförmåga.

Du kan även utrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi kommer också att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna.

Övriga upplysningar

Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Kontakta enhetschef Niklas Andrén. Fackliga företrädare är Anders Eriksson (Saco-S), Andreas Berggren (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 17 februari 2019, märkt med referensnummer 2019/19. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/19
Publicerat 2019-02-01
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Terug naar vacatures