Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vi söker en handläggare kommunikationssäkerhet till enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet.   Enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet arbetar med kommunikationssäkerhet, signalskydd, medie- och etermedieberedskap, skydd av samhällsviktig verksamhet, industriella styr- och kontrollsystem samt rymdväder och rymdinfrastrukturfrågor.

Dina arbetsuppgifter

Som handläggare kommer du att delta i arbetet med att utforma, planera och samordna arbetet med kommunikationssäkerhet med fokus på signalskydd och andra tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda information. I arbetet ingår även att stödja andra avdelningar och externa parter avseende kommunikationssäkerhet och i signalskyddsfrågor. Du kommer att vara en av åtta personer som arbetar med dessa frågor på enheten. I arbetsuppgifterna ingår att stödja arbetet med remisser, uppdrag och utredningar inom enheten och avdelningen.

Du kommer att aktivt delta i arbetet med att genomföra planerad verksamhet och löpande följa upp programmets verksamhet och avrapportera det till programansvarig och enhetschef. Du kommer även att vara ett stöd till avdelningsledningen och chefen för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet i arbetet med att genomföra enhetens verksamhet i övrigt, bland annat genom att medverka i remisser, uppdrag och utredningar inom enheten och avdelningen.

Vid behov kan du också komma att delta i planering och genomförande av konferenser eller delta i olika enhets- eller avdelningsöverskridande arbetsgrupper eller liknade inom avdelningen.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har arbetat med signalskydd som signalskyddschef, biträdande signalskyddschef eller liknande. Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper av arbete med signalskydd, säkerhetsskydd och informations- och cybersäkerhet som vi bedömer som likvärdiga. Har du arbetat med säkerhetsskydd, har goda kunskaper inom informations-och cybersäkerhet samt skydd av samhällsviktig verksamhet ser vi det som meriterande. Det är även meriterande om du har vana av samordning, uppföljning och planering i statlig förvaltning och med en förmåga att tänka strategiskt och ha ett brett perspektiv på frågor. Erfarenhet av att planera och genomföra presentationer för olika målgrupper är en fördel. En hel del resor förekommer, främst nationellt.

Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Att ta ansvar för dina uppgifter och att driva ditt arbete framåt är något som faller sig naturligt och som du ser som självklart. Då arbetet innebär många kontakter har du lätt för att skapa och kvarhålla goda relationer, och det är viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i både svenska och engelska. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och beredd på att hantera omväxlande arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställningsform

Tjänsten är placerad företrädesvis i Stockholm och är en tills­vidareanställning. Myndigheten tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta tf enhetschef Lars-Göran Emanuelson. Facklig företrädare är Mona Pütsep SACO, Frida Billström ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 7 december 2018, märkt med referensnummer 2018/163. Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via vårt intranät för att på så sätt bättre samordna de ansökningshandlingar som kommer in. Har du inte tillgång till MSB:s intranät kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

                     

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/163
Publicerat 2018-11-15
Sista ansökningsdag 2018-12-07

Terug naar vacatures