Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Om anställningen

MSB bedriver en kunskaps- och informationsintensiv verksamhet där det är av stor vikt att rätt information hanteras i rätt processer, ofta med stöd av moderna IT-baserade tjänster. MSB eftersträvar därför en löpande verksamhetsutveckling med syfte att skapa tydliga arbetsprocesser och en effektiv informationshantering i kombination med ett modernt IT-stöd.
Verksamhetsutvecklingsenheten har bland annat i uppgift att ge ett myndighetsgemensamt stöd för verksamhetsutveckling, processutveckling och verksamhetsarkitektur. På enheten finns även strategisk IT och digitalisering samt myndighetens projektkontor och samordning av IT-förvaltning.

Just nu söker vi en verksamhetsutvecklare som har erfarenhet av projektledning, processutveckling, förändringsledning och digitalisering.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Som verksamhetsutvecklare inom området verksamhetsarkitektur kommer du vara en bärande kraft i det stöd med processkartläggning som vår enhet erbjuder myndigheten. Du kommer också tillsammans med andra roller driva utvecklingen av verksamhetsarkitekturen, så att dess funktioner möter myndighetens krav på processorienterat kvalitetsarbete, verksamhetsskydd och informationshantering samt ger relevant stöd åt vår IT-förvaltning.

Som verksamhetsutvecklare på vår enhet får du möjlighet och förväntas att leda eller att delta i förändringsarbeten inom hela myndigheten, ofta inom digitalisering. Du arbetar med att inventera problem och förbättringsmöjligheter och ger stöd till verksamhetsutveckling inom hela myndigheten. En viktig framgångsfaktor för dig blir att hitta balansen mellan verksamhetsutveckling, IT och digitalisering med användaren i centrum.

Du arbetar nära andra verksamhetsutvecklare, verksamhetssamordnare, verksamhetsarkitekter, IT-strateger, IT-arkitekter, informationscontrollers och projekt-och förvaltningsledare.
Du medverkar i arbetet med att väga samman verksamhetens behov, krav och önskemål för att skapa effektiva verksamhetsprocesser och IT- och digitaliseringsstöd.
Du använder vårt process- och modelleringsverktyg i arbetet med vår verksamhetsarkitektur och driver processkartläggning och -utveckling och interagerar kontinuerligt med våra angränsade områden såsom informationshantering, säkerhet, system och organisation.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • Relevant akademisk utbildning och gedigen arbetslivserfarenhet inom verksamhetsutveckling.
  • Erfarenhet från processorienterad verksamhetsutveckling.
  • Dokumenterat goda kunskaper i kartläggnings- och modelleringsverktyget 2c8 Apps.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av projektledning, PPS och arbete enligt agil metodik.
  • Erfarenhet av utvecklingsprojekt som använt tjänstedesignmetodik.
  • Erfarenhet av ärende- och dokumenthantering.
  • Certifiering inom verksamhetsutveckling.
  • Förståelse för IT-arkitektur, digitalisering och systemutveckling samt dess möjligheter och utmaningar.
  • Arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet.

Vi ser att du har ett naturligt ledarskap, besitter ett stort eget driv och trivs med mycket ansvar. Du har integritet, är en serviceinriktad person och har ett konsultativt förhållningssätt. Du arbetar strukturerat, sätter stort värde på kvalitet och strävar efter verksamhetsnytta. Du är prestigelös och utåtriktad med god samarbetsförmåga. Omvärldsbevakning och nyfikenhet är en viktig del av både din och enhetens utveckling.

Om enheten

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd, vid verksamhetsutvecklingsenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med verksamhetsutveckling genom att leda och utveckla myndighetens verksamhetsarkitektur, processkarta med tillhörande verksamhetsprocesser och digitala tjänster. I detta ingår strategier inom området samt inom IT. I uppgiften ingår projekt- och förvaltningskontoret.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Henric Aineström. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 6 februari 2023, märkt med referensnummer 2023/7.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/7
Publicerat 2023-01-27
Sista ansökningsdag 2023-02-06

Tillbaka till lediga jobb