Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Förvaltningsledare IT inom Cybersäkerhet på CERT-SE

Om arbetsplatsen
Funktionen CERT-SE är en operativ del av avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer och är uppdelad på tre enheter (operativ cybersäkerhet, incidenthantering och tekniska resurser). CERT-SE utgör den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

 • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
 • CERT-SE tar emot, söker, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan en IT-incident och under deras hantering.
 • CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder.

Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer består av 11 enheter. Avdelningen är bland annat ansvarig för att samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv och regeringens strategi för informations- och cybersäkerhet operationaliseras.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med förvaltningsledning av applikationer och Linux/unix-miljöer med starkt säkerhetsfokus. Du kommer tillsammans med verksamhetsföreträdare fånga verksamhetsbehovet bakom IT-tjänsterna. Du kommer också ha ett tätt samarbete med IT-arkitekt, systemadministratörer och leverantörer. Tillsammans med dem tar du fram förvaltningsplaner och budgetar på både lång och kort sikt. Du kommer också agera beställare mot leverantörer av befintliga system och ibland vid nyutveckling. Du kommer ha en nyckelroll i ett team om ca 7 personer

Din kompetensprofil­­

 • Du har, som arbetsgivaren bedömmer, akademisk utbildning inom systemvetenskap/IT eller erfarenhet där motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt
 • Erfarenhet från applikationsförvaltning
 • Har väl utvecklat säkerhetstänk
 • Är driven och vill utvecklas inom säkra system och cybersäkerhet
 • Är servicemedveten och har god samarbetsförmåga

Det är meriterande om du även har:

 • Erfarenhet av att arbeta som förvaltningsledare
 • Erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning
 • Erfarenhet av projektarbete
 • Erfarenhet av systemutveckling
 • Erfarenhet av leverantörsstyrning
 • Linux/unix-miljöer
 • Ärendehanteringssystem t.ex. Jira

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform
Tjänsten är tillsvidareanställning med placering i Solna. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Jonas Paulsson eller IT-arkitekt Erik Linder. Fackliga företrädare är Jan Herremo ST, Moon Carlbring SACO-S och Ann-Britt Paradis SEKO, samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 17 augusti 2020, märkt med referensnummer 2020/106. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/106
Publicerat 2020-07-27
Sista ansökningsdag 2020-08-17

Retour aux postes vacants