Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för utveckling av beredskap

Avdelningens uppgift är att bidra till att aktörer som har ett ansvar inom området samhällsskydd och beredskap är förberedda för att hantera konsekvenserna av händelser när de inträffar. För detta krävs att aktörerna kan samverka och leda, att de är utbildade och övade för sin uppgift samt att de har väl fungerande metoder och tekniska stöd. Avdelningen ska stödja berörda aktörer i dessa avseenden och även i övrigt bidra till att samhällets förmåga stärks.

Avdelningen har verksamhet på flera orter, Karlstad, Stockholm, Sandö och Revinge.

Övningsenheten

Övningar är en central del i MSBs arbete för att utveckla samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och höjd beredskap.  I enheten för övnings uppgift ingår att utifrån en nationell plan samordna och inrikta tvärsektoriella övningar för myndigheterna inom området. Enheten genomför nationella samverkansövningar (SAMÖ) och stödjer övningsverksamhet inom samhällsskydd och beredskap samt genomför övningar kopplat till utvecklingen av civilt försvar/totalförsvar. Enheten tar även fram övningsvägledningar, övningsutbildningar, metoder, teknik och stöd vid övningar. Effektiv erfarenhetshantering vid övningar är en central del av systematisk övningsverksamhet och enheten ansvarar också för analyser, processer och metodstöd för utvärdering.

Ytterligare information finns på www.msb.se under fliken Utbildning och Övning.

Bland pågående aktiviteter på enheten kan övningen Barents Rescue 2019 och Totalförsvarsövning 2020 nämnas.

Dina arbetsuppgifter

 • driva arbete inom ramen för planering, genomförande och utvärdering av komplexa tvärsektoriella samverkansövningar
 • bidra till att säkerställa en effektiv erfarenhetshantering genom hela övningsplanerings­processen
 • dialog och samverkan med aktörer på lokal, regional och central nivå - offentliga och privata - samt kontakter på internationell nivå
 • att aktivt bidra i enhetens arbete med utveckling av övningsverksamheten

Din kompetensprofil

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

 • relevant akademisk utbildning eller motsvarande utbildning vi bedömer likvärdig
 • 2-3 års relevant arbetslivserfarenhet t ex från offentlig förvaltning
 • erfarenhet som projektmedlem och delansvarig för leveranser inom projekt/arbetsgrupp
 • goda kunskaper i engelska
 • god kommunikativ förmåga och förmåga att uttrycka sig i såväl tal som skrift

Meriterande är

 • erfarenhet av arbete inom områdena krisberedskap eller civilt försvar och totalförsvar.
 • erfarenhet av att planera, genomföra och/eller utvärdera övningar
 • dokumenterad kunskap och erfarenhet av projektledning

För tjänsten krävs att du som person

 • har förmåga att analysera, strukturera och skapa överblick
 • är självständig och tar eget ansvar samt levererar på utsatt tid
 • tar initiativ samt verkar för att kontinuerligt förbättra verksamheten
 • är lyhörd för nya perspektiv och olikheter, är samarbetsvillig genom att bidra med kunskaper och erfarenheter och genom att skapa goda relationer
 • har hög integritet och kan företräda övningsverksamheten i både interna och externa sammanhang

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper så som förmåga att samarbeta och skapa goda relationer samt ett kommunikativt och inkluderande förhållningssätt.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat till och med maj 2020 med möjlighet till förlängning, din anställningsort är Stockholm. Arbetet förutsätter resor.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du frågor så kontakta biträdande enhetschef Johan Hjelm. Fackliga företrädare är Johan Gert (SACO), Andreas Berggren (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga når du via vår växel 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 20 februari 2019, märkt med referensnummer 2019/23. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/23
Publicerat 2019-02-04
Sista ansökningsdag 2019-02-20

Retour aux postes vacants