Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för utveckling av beredskap

Avdelningens uppgift är att bidra till att aktörer som har ett ansvar inom området samhällsskydd och beredskap är förberedda för att hantera konsekvenserna av händelser när de inträffar. För detta krävs att aktörerna kan samverka och leda, att de är utbildade och övade för sin uppgift samt att de har väl fungerande metoder och tekniska stöd. Avdelningen ska stödja berörda aktörer i dessa avseenden och även i övrigt bidra till att samhällets förmåga stärks.

Avdelningen har verksamhet på flera orter, Karlstad, Stockholm, Sandö och Revinge.

Vi söker en driven projektledare med vana av att driva IT-projekt. Som projektledare kommer du att driva och arbeta med varierande typer av uppdrag och systemutvecklingsprojekt inom området Beslutsstöd. Vi arbetar med förvaltning av befintliga system och applikationer samt med nyutvecklingsprojekt kopplade till beslutsstödsystem för kommunal räddningstjänst.

Enheten för räddningstjänst

Enheten för räddningstjänst, vid Avdelningen för utveckling av beredskap har bla till uppgift att;

 • samordna utvecklingen inom kommunal och statlig räddningstjänst
 • bidra till att de aktörer som ansvarar för räddningstjänst har förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser för att skydda liv, egendom och miljö
 • tillsammans med aktörerna arbeta med utveckling inom området
 • driva råd och nätverk inom området räddningstjänst
 • ansvara för jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten
 • fullgöra MSBs uppgift som central tillsynsmyndighet enligt lag om skydd mot olyckor, bla vad gäller tillsyn över länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst vid omfattande räddningsinsatser samt samordningen mellan den statliga räddningstjänstens grenar.
 • Vidmakthålla, kontrollera och bedriva utvecklingsarbete för Sveriges skyddsrumstillgångar samt
 • Ansvara för och utveckla varningssystemet VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Enheten har också i uppgift att identifiera nya hot och risker och att följa utveckling och omvärldsförändringar nationellt och internationellt. Uppgifterna inkluderar även höjd beredskap och civilt försvar.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet inom MSB och enheten är mycket varierande. Arbetet bedrivs i hög grad via interna och externa nätverk mellan enheter, avdelningar, andra myndigheter och organisationer. Du kommer att ingå i det team som utvecklar beslutsstödsystem för kommunal räddningstjänst.

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • fungerar som projektledare inom förvaltnings- och utvecklingsprojekt kopplade till beslutsstödsystem för kommunal räddningstjänst. Projektgruppen sätts ihop efter uppdragets art och består vanligen av två till sex personer.
 • deltar som en resurs i vidareutvecklingen av våra beslutsstödsystem
 • stödjer användarna av våra system genom exempelvis rådgivning, föreläsningar eller teknisk felsökning

Din kompetensprofil­­

För tjänsten krävs att du har:

 • god och bred IT-kompetens
 • några års yrkeserfarenhet som projektledare inom IT eller av att jobba i projekt inom systemutveckling
 • en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på såväl svenska som på engelska
 • relevant eftergymnasial utbildning

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av räddningstjänst eller krishanteringsfrågor
 • intresse för räddningstjänstkemi och farligt gods
 • erfarenhet av att ha jobbat mot webb och mobilappar
 • erfarenhet av utveckling på .NET plattformen
 • erfarenhet av testledning
 • erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera informations- och kommunikationsinsatser
 • examen som ingenjör, systemvetare eller motsvarande högskoleutbildning

Du som person

För oss är din personlighet och din sociala kompetens en väldigt viktig del av din totala kompetens. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och hur vi tror att du kommer att passa in i gruppen.

Som person tror vi att du har följande egenskaper:

 • du är strukturerad, initiativtagande, ansvarstagande och kan driva arbeten självständigt framåt
 • du är flexibel och har en god samarbetsförmåga där du är lyhörd och kommunikativ
 • du har självinsikt och agerar med trygghet
 • du kan beskriva tekniska lösningar och arkitekturer på ett överskådligt och pedagogiskt sätt

Anställningsform

Tjänsten är ett heltidsvikariat med Karlstad som placeringsort. Tillsättning av vikariatet sker snarast och sträcker sig fram till april 2020.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Henrik Larsson. Fackliga företrädare är Andreas Berggren (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Anders Eriksson (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 24

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 17 februari 2019, märkt med referensnummer 2019/20. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/20
Publicerat 2019-01-31
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Retour aux postes vacants