Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Dina arbetsuppgifter
Enheten för brand och räddning tar emot en stor mängd inkommande frågor från allmänheten och olika aktörer i samhället gällande föreskrifter, lagar och regler. För att dessa ska hanteras mer effektivt och konsekvent söker vi nu en person som kan fokusera på att systematisera arbetet och utveckla vår kunskapsbank.

Du kommer att vara enhetens främsta företrädare för hantering av inkommande frågor och ansvara för att kategorisera dessa, identifiera om en liknande fråga har ställts och besvarats tidigare eller om det är en ny typ av fråga. Du besvarar frågor som har ett standardsvar, men när det inte finns färdiga svar fördelar du frågan till någon av dina kollegor med sakkunskap inom området. För att skapa systematik i ärendehanteringen blir du ansvarig för att utveckla en process för hanteringen och en kunskapsbank där frågor och svar kan föras in och återanvändas.

Din kompetensprofil
Vi söker dig med akademisk utbildning inom systemvetenskap eller annan inriktning som är relevant för tjänsten. Du ska ha grundläggande förståelse för räddningstjänsten och då framförallt den brandförebyggande verksamheten.

Meriterande för tjänsten är erfarenhet av:
• Projektledning
• Kundsupport (CRM system)
• Dokumenthantering och informationstaggning (Dokumenthanteringssystem)

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att passa för rollen behöver du ta ansvar och själv kunna strukturera och driva ditt arbete. Det är viktigt att ha en god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt i relationerna till kollegor, allmänheten och andra aktörer. Du ska ha förmåga att kunna anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och har förmåga att tänka nytt i arbetsrelaterade frågor.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 18 månader med möjlighet till förlängning. Tjänsten har sin placering i Karlstad.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Marcus Vilhelmsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan 
ska vara inkommen till MSB senast 19 augusti 2020, märkt med referensnummer 2020/107. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/107
Publicerat 2020-07-27
Sista ansökningsdag 2020-08-19

Takaisin avoimiin työpaikkoihin