Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningens uppgift är operativ hantering av samhällsstörningar vid olyckor, kriser och krig. I avdelningens uppgift ingår att stärka nationell beredskap, driva och inrikta den aktörsgemensamma hanteringen av samhällsstörningar samt stärka andra aktörer med kompetens och materiel vid insatser.

Under de senaste åren har erfarenheter från inträffade händelser visat på ökade förväntningar på MSB och myndighetens operativa uppdrag. Bland annat handlar det om att MSB, i sin operativa roll, ska bli mer drivande och inriktande i den aktörsgemensamma hanteringen av en händelse. Vi ser ökade förväntningar på snabb och samordnad kommunikation. De ökade förväntningarna sammanfaller, förutom med vunna erfarenheter, även med förändringar i vår omvärld.

MSB agerar operativt i tre roller: stärker nationell beredskap, driver aktörernas gemensamma hantering samt stärker aktörer med kompetens och materiel genom insatser i Sverige och i andra länder. MSB:s operativa uppdrag har ett allriskperspektiv och täcker hela hotskalan från olyckor till katastrofer, kriser och krig.

Enheten för samordning, där tjänsten är placerad, har ansvaret att driva och samordna samhällets samlade krishanteringsåtgärder i händelse av en större samhällsstörning. Vår uppgift är att stödja samordningen av de åtgärder som måste vidtas, inklusive kommunikationen med allmänheten och användningen av samhällets resurser. Det gör vi bland annat genom att planera och leda nationella samverkanskonferenser, arbeta förberedande med olika nätverk, utveckla metoder för att säkerställa effektiv användning av samhällets samlade resurser samt driva den aktörsgemensamma webbplatsen krisinformation.se och dess kanaler i sociala medier. 

Nu söker vi fler handläggare som ska stärka och utveckla MSB:s operativa roll, med fokus på aktörsgemensam kommunikation vid samhällsstörningar.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att vara placerad i en funktion där du blir en del av ett team som upprätthåller förmågan att leda aktörsgemensam samverkan på nationell nivå under en samhällsstörning. Vid samhällsstörningar och kriser ska du agera inriktande och stödjande gentemot andra myndigheter och aktörer. Du ska tidigt i en händelse eller kris identifiera och även initiera behov av kommunikativa åtgärder hos en eller flera inblandade myndigheter. I det ingår att driva arbetet att skapa en aktörsgemensam kommunikativ lägesbild, ge förslag på gemensamma budskap eller andra kommunikativa aktiviteter. Du ansvarar även för att hantera de verktyg som finns för samordnad FaQ-hantering.

För att upprätthålla den operativa förmågan att leda aktörsgemensam samverkan kommer du inom ramen för tjänsten att vara schemalagd som vaktahavde samordnare med viss regelbundenhet (kontorstid). Detta innefattar bl.a. att vara kontaktnod för funktionen, leda regelbundna samverkanskonferenser samt följa det nationella läget med fokus på samverkansbehov.

I det proaktiva arbetet ansvarar du för att, tillsammans med dina kollegor, vidareutveckla förhållningssätt och praktiska arbetsmetoder som stödjer aktörerna i krishanteringssystemet att integrera och samordna kriskommunikationen under en samhällsstörning. I det proaktiva arbetet ingår att driva arbetet i ett eller flera av MSB:s kommunikatörsnätverk.

Din kompetensprofil­­

Som person är du prestigelös och kan hantera strategiska frågor såväl som mer handfasta arbetsuppgifter. Du är van att tidigt identifiera och följa upp kommunikativa utmaningar kopplat till en händelseutveckling.

Vi söker dig som har:

Flerårig erfarenhet av arbete med strategisk och praktisk kommunikation med allmänheten som målgrupp Relevant akademisk utbildning inom samhälls-, kommunikationsvetenskap eller annan för befattningen relevant utbildning alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom praktisk arbetet som kommunikatör eller journalist Mycket god kunskap om svenska myndigheters ansvar under en kris Mycket god förmåga att arbeta i grupp och under tidspress God förmåga att förmedla information i såväl tal som skrift Det är meriterande om du har operativ erfarenhet av att leda samverkan mellan aktörer vid kris  

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet för tjänsten.

Anställningsform

Befattningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidaretjänst på heltid. MSB tillämpar provanställning.  Arbetstid utanför ordinarie kontorstid eller beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen. 

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor kontakta chef för enheten för samordning, Anna Nyman eller verksamhetsansvarig, Ebba Hallsenius. Fackliga representanter är Daniel Hjärne (ST), Anja Holmgren (Saco-S) samt Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås på telefon 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 9 april 2019, märkt med referensnummer 2019/52. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/52
Publicerat 2019-03-19
Sista ansökningsdag 2019-04-09

Takaisin avoimiin työpaikkoihin