Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Verksamheten Rakel och ledningssystem förvaltar, utvecklar och är operatör för verksamhetskritiska kommunikations- och ledningssystem för samhällsviktiga aktörer. I dag ingår Rakel, SGSI och WIS i vårt ansvar. Vår uppgift är att, med god beställarkompetens och leveranskontroll, skapa de bästa möjliga tjänsteleveranserna till våra användare.

Rollen som verksamhetscontroller är placerad på Enheten för affärsstöd. Enheten ansvarar för affärs- och verksamhetsstyrning, strategiskt samarbete med leverantörer och partner samt förvaltningsexpertis inom juridik, säkerhet och processarbete. Enheten fungerar som en stödenhet till verksamhetens övriga tre enheter.

Dina arbetsuppgifter

Hålla samman och vidareutveckla verksamhetens planerings- och uppföljningsarbete och stödja verksamhetens enhetschefer med planering och uppföljning. Förvalta och utveckla rutiner, arbetssätt och metoder för verksamhetens planerings- och uppföljningsarbete, utifrån myndighetsgemensamma strukturer. Sammanställa planerings- och uppföljningsdokument för rapportering till avdelningen och myndigheten. Ta fram underlag till myndighetens verksamhetsplan, årsredovisning, budgetunderlag m.m. Vara processledare för affärsstyrningsprocessen. Delta i utredningar och i myndighetsgemensamt utvecklingsarbete.

Din kompetensprofil

- Högskoleutbildning inom statsvetenskap eller vad vi bedömer motsvarande.
- Minst tre års erfarenhet av arbete på statlig myndighet.
- Erfarenhet av planering och uppföljning.

Meriterande:

- Aktuell erfarenhet av att arbeta som verksamhetscontroller.
- Erfarenhet av stabsarbete. Erfarenhet av krisberedskap och civilt försvar.

Du arbetar självständigt, är proaktiv och tar egna initiativ. Du har gott omdöme, är kommunikativ och tycker om att arbeta i team. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Tjänsten är placerad i Stockholm och är en tidsbegränsad anställning till 2019-12-31 med möjlighet till förlängning. MSB tillämpar provanställning. 

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Lina Meyerson. Facklig företrädare är Johan Gert SACO, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 2018-12-09, märkt med referensnummer 2018/184.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/184
Publicerat 2018-11-12
Sista ansökningsdag 2018-12-09

Takaisin avoimiin työpaikkoihin