MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Handläggare informationssäkerhet och signalskydd

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och IT-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. I detta arbete utvecklar MSB en strategi och nationell handlingsplan på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd.

Verksamheten samhällets informations- och cybersäkerhet ligger på Fleminggatan i Stockholm och består av ca 40 medarbetare. Enheten för cybersäkerhet och skydd av kritisk informationsinfrastruktur utgör en av tre enheter inom verksamheten. Verksamheten utgör tillsammans med fyra andra enheter avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete utgör en av fem avdelningar på MSB och har det förebyggande och risk- och sårbarhetsreducerande perspektivet i fokus.

Dina arbetsuppgifter

Som handläggare ska du delta i arbetet med att stödja och samordna samhällets informationssäkerhet med särskilt fokus på nationella samverkanssystem, kommunikationssäkerhet och säkerhetsarkitektur. I tjänsten ingår att, arbeta med informationssäkerhets- och säkerhetsarkitektur relaterade frågor i MSB:s externa system såsom Rakel, SGSI och WIS. Du kommer även att delta i arbetet med att samordna och utveckla civila aktörers arbete med signalskydd och krypto för skyddsvärda uppgifter, samt tillse att civila aktörers behov av skyddad kommunikation tillgodoses.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har:

 • akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet vi bedömer som likvärdig
 • flerårig praktisk erfarenhet av arbete med säkerhetsarkitektur, kommunikationssäkerhet och/eller informationssäkerhet
 • kunskap om granskning eller ackreditering av större IT-system
 • kunskap om centrala aktörers roller inom det svenska krisberedskapssystemet och signalskyddsområdet
 • goda kunskaper inom informationssäkerhetsområdet
 • stor vana av utredningsarbete
 • god erfarenhet av offentlig förvaltning
 • erfarenhet av projektledning/projektarbete
 • erfarenhet av att hålla föredrag inför både större och mindre grupper
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska  

Vi ser det som meriterande om du har:

 • god kunskap om EU och unionens arbete med informationssäkerhet. 

Som person är du strukturerad, öppen och kommunikativ samt har en mycket god samarbetsförmåga och är bra på att samverka och ge stöd och service. Du är beredd på att ta ett ansvar i uppbyggandet av det övriga informationssäkerhetsarbetet vid MSB. 

På enheten är idag endast män anställda, vilket gör att vi särskilt välkomnar kvinnor att söka till oss.                     

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. 

Övrigt

Tjänsten är tillsvidare med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Lars-Göran Emanuelson eller programansvarig Ronny Janse. Fackliga företrädare är Friedrich Lieber, SACO, Peter Nord, ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 23 maj 2014, märkt med referensnummer 2014/32. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2014/32
Sista ansökningsdag 2014-05-23

Tillbaka till lediga jobb