Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vill du arbeta som teknisk skribent samt med omvärldsbevakning vid CERT-SE? Då kanske det är du som är vår nästa kollega.

Den nyetablerade avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer består av 11 enheter. Avdelningen är bland annat ansvarig för att samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv och regeringens strategi för informations- och cybersäkerhet operationaliseras.

Funktionen CERT-SE är en operativ del av avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer och består av ca 25 medarbetare, uppdelat på tre enheter. CERT-SE utgör den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

  • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
  • CERT-SE tar emot, söker, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan en it-incident och under deras hantering.
  • CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder

I och med vår omvärldsbevakning och dagliga samverkan med motparter i Sverige och utomlands kommer vi i kontakt med stora mängder information kring cybersäkerhet. Vi söker nu fler kollegor som kan vara med i arbetet att producera, bearbeta och sprida cybersäkerhets­information. Vårt mål är att informationen ska bidra till att färre it-incidenter inträffar och att de som inträffar enklare kan hanteras. Är du vår nästa kollega?

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att producera texter om cybersäkerhet för olika målgrupper, i olika former och för distribution på olika sätt. Målgrupper kan vara tekniker, it-säkerhetschefer, strategiska beslutsfattare och allmänheten. Vi publicerar på svenska men även engelska kan förekomma. Du kommer att samarbeta med it-säkerhetsspecialister och analytiker inom CERT-SE, med våra talespersoner, med andra delar av avdelningen och med MSB:s kommunikationsavdelning samt i ökande samverkan med andra cybersäkerhetsmyndigheter.

Tillsammans med dina kollegor arbetar du även med att utveckla CERT-SE:s olika publikationer och hur de produceras. Utöver vår planerade kommunikation deltar du också i hantering av tidskritiska ärenden, ensam eller som del i en tillfällig grupp för incidenthantering. Du kommer att delta i enhetens omvärldsbevakning och dra analyser ur den.

När du blivit mer varm i kläderna kan det bli aktuellt att ingå i bemanningen av CERT-SE:s beredskap.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som teknisk skribent samt med omvärldsbevakning vid CERT-SE har du för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Vidare har du minst två års erfarenhet som exempelvis kommunikatör, journalist, skribent eller annat liknande arbete.

Meriterande är

  • goda kunskaper om cybersäkerhet, gärna på en teknisk nivå
  • erfarenhet från redaktionellt arbete där it varit dominerande inslag

Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och bidra till en bra arbetsplats. Du ska kunna hantera tidspress och kunna växla mellan flera samtidiga arbetsuppgifter. Du är nyfiken på nya företeelser inom teknik men också på hur arbetet med cybersäkerhet fungerar i Sverige och utomlands. Utifrån din kompetens och CERT-SE:s behov kommer vi att förvalta och utveckla din kompetens.

Vad kan vi erbjuda dig?
Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du hos MSB en rad förmåner som:

  • Flexibel arbetstid
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård, i form tid och ersättningar
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Stockholm, vi kommer sommaren 2019 att flytta till Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. Du kan komma att ingå i vårt beredskapssystem. Vid ansökan ska du ange dina lönekrav.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta tf. enhetschefer Andreas Rappe eller Robert Jonsson alternativt teknisk skribent Hedvig Kylberg. Fackliga företrädare är Kerstin Borg Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 19 augusti 2019, märkt med referensnummer 2019/137. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/137
Publicerat 2019-05-27
Sista ansökningsdag 2019-08-19

Return to job vacancies