Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningen ansvarar för myndighetens operativa verksamhet, vilket bl.a. inkluderar insatsverksamhet och samordning av myndigheter och andra aktörers hantering av nationella kriser. Inom området internationell insatsverksamhet arbetar vi med humanitära hjälpinsatser, katastrofriskreducering, tidig återuppbyggnad, civil konflikthantering samt humanitär minhantering i länder som drabbats av katastrofer eller konflikter. Avdelningen stödjer även svenska kommuner med materiel och personal i händelse av större naturolyckor då kommunala resurser är otillräckliga.

Enheten för operativ personal ansvarar för att kompetensförsörja den operativa verksamheten. Rätt kompetens i rätt tid är avgörande för den operativa verksamhetens resultat och effekt. Kompetensförsörjningen genomförs med olika, behovsanpassade, verktyg. Enheten ansvarar också för förberedelse och kompetensutveckling av den operativa personalen. Ett annat ansvar för enheten är att säkra att insatspersonalen har ett bra hälsostöd före, under och efter insatser. Enheten för operativ personal har mycket breda kontaktytor och samverkar löpande internt och externt i genomförandet av verksamheten.

För att utföra enhetens uppdrag med hög kvalitet och effektivitet krävs därför ett självständigt och ansvarstagande förhållningssätt, som även sker i samverkan med andra funktioner både inom och utanför den egna enheten.

Dina arbetsuppgifter

Som HR-handläggare med administrativ inriktning förväntas du självständigt driva den administrativa hanteringen för att bidra till en bibehållen kvalitet och ökad effektivitet inom enhetens uppdrag att kompetensförsörja den operativa verksamheten. Du har också ett ansvar för att identifiera förbättringsåtgärder och utveckla arbetssätt inom ditt ansvarsområde. I tjänsten förväntas du även stödja enhetens funktioner utifrån de behov som kan uppstå.

Arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. ett utpekat ansvar för administrativa uppgifter i registrerings- och rekryteringsprocesserna (exempelvis referenstagning, ansökan för tjänste- och diplomatpass, visumansökningar, SINK-ansökningar, hantering av avtal och beslut, underlag för informationsträffar, kvittohantering, arkivering) samt utbildningsadministration (hantering av löneunderlag, resebokningar etc.). I tjänsten förväntas du även kunna stötta upp med schemaläggning och beredskapsersättningar.

Din kompetensprofil

Du har:

Eftergymnasial utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant, eller erforderlig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta brett med administrativa uppgifter inom HR, gärna inom rekrytering, och/eller utbildning. Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och som person ser vi att du har:

Ett intresse för att arbeta med administrativa uppgifter och att utveckla administrativa processer samt att du trivs med att vara navet i enhetens uppgifter. En mycket god samarbetsförmåga inklusive att skapa och bibehålla goda samarbeten. Ett ansvarstagande, strukturerat och noggrant arbetssätt där du håller uppsatta tidsramar. En god förmåga att identifiera och omhänderta andra rollers/tjänsters behov av stöd. Förmåga och vilja att kontinuerligt utveckla ditt arbetssätt och föreslå förbättringar för att möta verksamhetens föränderliga behov. Förmåga att hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt. Förmåga att leverera under tidspress samt förmåga att ställa om och kunna omprioritera vid hastigt nyinkomna ärenden.

Meriterande är:

Erfarenhet av HR-administrativa uppgifter inom statlig verksamhet. Kunskaper och erfarenheter som gör att du kan bidra till genomförandet av arbetsuppgifterna vid enheten i övrigt.

Anställningsform

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning t o m 31 oktober 2019 med start så snart som möjligt och med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Karlstad.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor om tjänsten kontakta enhetschef Jenny Wärja eller verksamhetsansvarig för HR-funktionen Camilla Abelson Bergling. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, Saco-S, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, Seko. Samtliga nås på 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 4 april 2019, märkt med referensnummer 2019/68. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/68
Publicerat 2019-03-11
Sista ansökningsdag 2019-04-02

Return to job vacancies