Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vi söker dig som vill ha ett spännande chefsuppdrag för en enhet som växer och utvecklas för att möta framtidens behov. Enheten för vidareutbildning ansvarar för grund- och vidareutbildning av skorstensfejare, utbildningar och kurser för räddningsledare och inom tillsyn. Enheten ansvarar även för annan utbildning, konferenser och uppdragsutbildning inom kompetensområdet. Enheten har personal både på Sandö och Rosersberg.

På MSB Sandö finns ytterligare tre utbildningsenheter, varav två ansvarar för grundutbildning av personal till kommunal räddningstjänst. Den tredje enheten ansvarar för utbildning inom samverkan och ledning, nationellt och internationellt. Enhetscheferna har ett nära samarbete och driver t. ex. pedagogiskt utvecklingsarbete gemensamt, vi har även ett nära samarbete med våra kollegor på MSB:s skola Revinge.

MSB Sandö genomför stora delar av MSB:s utbildningsverksamhet samt utbildningar på uppdrag av andra aktörer både nationellt och internationellt. Vi utbildar personal för samhällsviktiga funktioner där utbildningarna skall möta både dagens och morgondagens krav och behov. Skolan arbetar även med metod och teknikutveckling inom våra kompetensområden. MSB Sandö samverkar med övriga delar av myndigheten i frågor om utbildning, övning och utveckling samt med andra aktörer inom området samhällsskydd och beredskap.

Dina arbetsuppgifter

Du ansvarar för att förbereda, resursplanera, genomföra och följa upp grund- och vidareutbildning av skorstensfejare, räddningsledare och tillsynsförrättare.

Du ska driva utbildningsverksamheten framåt så väl internt som externt med ansvar att verka för en helhetssyn både vad gäller utbildning, ekonomi, personal och långsiktig verksamhetsutveckling.

Du kommer att leda ca 10 medarbetare vars arbetsuppgifter i första hand är att utbilda personal i räddningsledning och tillsyn för kommunal räddningstjänst samt personal till skorstensfejarbranschen. Undervisning kan ingå i tjänsten. Till din hjälp har du ett administrativt stöd.

Du ingår i chefsgruppen samt ledningsgruppen och har ett övergripande ansvar för skolans hela uppdrag och utveckling.

I chefskapet ingår ett ansvar att samverka internt inom MSB samt med externa aktörer.

Din kompetensprofil

Du har relevant akademisk examen eller annan utbildning/erfarenhet som vi finner likvärdig för tjänsten. Du har flerårig erfarenhet av operativ ledning och/eller annan ledande funktion inom kommunal räddningstjänst/ räddningstjänstförbund. Du har erfarenhet av personal- och budgetansvar, företrädesvis i chefsbefattning.

Meriterande om du har; 

* brandingenjörsexamen

* lärarerfarenhet från gymnasie- eller vuxenutbildning

* erfarenhet av att utveckla och genomföra övning och/eller utbildning inom enhetens   kompetensområde

* erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete

Du är kvalitetsmedveten och strukturerad med förmåga att prioritera, besluta, delegera, avsluta och följa upp. Du är kreativ samtidigt som du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Du har även en god förmåga att skapa nätverk.

Du är en trygg, stabil och en engagerad person som verkar för delaktighet och samarbete. Du är tydlig och närvarande i mötet med medarbetaren och har förmåga att bidra till deras och verksamhetens utveckling samt till ett positivt arbetsklimat. Utöver dessa krav kommer vi att fästa mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställningsform

Tjänsten är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande med placering på Sandö. MSB tillämpar provanställning.

Resor förekommer i tjänsten. 

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Övrigt

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. 

Vill du få mer information?

Kontakta verksamhetschef AnnKristine Elfvendal. Fackliga företrädare är Robert Ullmark (ST), Leif Fröhlén (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 24 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 2019-03-24, märkt med referensnummer 2019/28. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

 Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Sandö
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/28
Publicerat 2019-02-08
Sista ansökningsdag 2019-03-24

Return to job vacancies