Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vill du arbeta som övningsansvarig och med förmågeutveckling för CERT-SE och avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer?

Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer består av 11 enheter och är bland annat ansvarig för att samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU direktiv och regeringens strategi för informations- och cybersäkerhet operationaliseras.

Funktionen CERT-SE är en operativ del av avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer och består av ca 25 medarbetare, uppdelat på tre enheter. CERT-SE utgör den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Vid större händelser kan CERTSE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

  • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort. • CERT-SE tar emot, söker, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan en it-incident och under deras hantering. •  CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder

Vi söker en övningsansvarig till CERT-SE:s. Är du vår nästa kollega?

Dina arbetsuppgifter
som övningsansvarig är du sammanhållande i arbetet med informations- och cybersäkerhetsövningar för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, din placering kommer vara inom funktionen CERT-SE. Du kommer i olika omfattning arbeta i perspektiven planera, beställa, leda, genomföra, utvärdera utifrån olika övningars skepnad. Du kommer även samarbeta med den enhet på MSB som har ansvar för övningsverksamhet i samhället och delta i övningsplanering som genomförs såväl i nationellt som internationella forum. Du är delaktig i arbetet med utveckling av CERT-SE förmåga. Utöver detta är du involverad i framtagande av utbildningar för nationella och internationella verksamheter.

En viktig del av dina arbetsuppgifter är att internt och externt kunna representera hela avdelningen där en nära samverkan med representanter från alla delar av MSB behöver ske. Externt sker samarbetet med såväl centrala myndigheter, näringsliv och olika intresseorganisationer. Internationellt sker samarbetet med motsvarande organisationer i andra länder.

Initialt kommer du att i dialog med kollegor och chefer utveckla arbets- och samarbetssätt inom detta sakområde.

Du kan komma att ingå i CERT-SE:s schemalagda beredskap.

Din kompetensprofil och din kompetensutveckling 
För att söka anställning har du en dokumenterad erfarenhet från att ha arbetat med övnings- och utbildningsplanering och gärna inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Vidare har du en relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Meriterande:

  • Har dokumenterad och god erfarenhet från planläggande och genomförande av internationella övningar, inklusive sådana som genomförts inom samarbete med NATO.  
  • Har erfarenhet av arbete med samhällets informations- och it-säkerhet samt god kunskap om EU och unionens arbete med informationssäkerhet. 
  • Erfarenhet från att företräda en verksamhet både nationellt som internationellt.
  • Erfarenhet av arbete vid eller med andra cybersäkerhetsmyndigheter inom SAMFI.
  • Har kunskap om det svenska krishanteringssystemet samt totalförsvar. 
  • Har erfarenhet från att arbeta i projektform, som beställare eller projektledare. 
  • Kunskap om lednings- och stabsmetodik och/eller organisationsutveckling 
  • Erfarenhet från tjänstgöring inom incident/krishantering eller motsvarande beredskapsfunktioner.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, säkerhetsmedvetenhet och din förmåga att utveckla utbildnings- och övningsverksamheten. Du tar ett helhetsansvar och är beredd på att delta i uppbyggandet av det övriga kunskap- och förmågehöjande arbetet vid MSB. Vi fäster mycket stor vikt vid dina din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

På CERT-SE är vi måna om att våra medarbetare växer via arbetsuppgifter och dialog med kollegor samt med ökande utmaningar och via utbildningar. Vi lägger därför tid och pengar på din kompetensutveckling.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Stockholm. Hösten 2019 kommer MSB:s Stockholmskontor att flytta till Tomteboda i Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta t.f. enhetschef Andreas Rappe eller Robert Jonsson. Fackliga företrädare är Sarah Schulman Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 18 augusti 2019, märkt med referensnummer 2019/169. Vi ber dig att söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Prøveansættelse
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/169
Publicerat 2019-07-09
Sista ansökningsdag 2019-08-18

Tilbage til Ledige stillinger