Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Verksamheten Rakel och ledningssystem förvaltar, utvecklar och är operatör för verksamhetskritiska kommunikations- och ledningssystem för samhällsviktiga aktörer. I dag ingår Rakel, SGSI och WIS i vårt ansvar. Vår uppgift är att, med god beställarkompetens och leveranskontroll, skapa de bästa möjliga tjänsteleveranserna till våra användare. Verksamheten är huvudsakligen avgiftsfinansierad.

Enheten för användarstöd och marknad består av c:a 15 personer som arbetar med att öka kundanslutningen till verksamhetens tjänster genom marknadsföring och försäljning. Enheten levererar också stöd till användarna i form av, metodik, rutiner och riktlinjer för användandet av tjänsterna, samt är kravställare på tjänsteutveckling.

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för enhetens verksamhet och har personal- och budgetansvar samt ingår i Rakelverksamhetens chefsgrupp. Du bidrar till den strategiska utvecklingen av verksamheten och leder din enhets arbete för att möta användarnas behov. Tillsammans med medarbetarna på enheten ansvarar du för att skapa förutsättningar för användarna att nyttja kommunikationstjänsterna effektivt och därmed hantera olyckor och kriser bättre. Du har också ansvar för att säkra och utveckla intäkterna. Det innefattar sälj- och marknadsplanering, resultat-, intäkts- och volymmål samt prognoser och uppföljning av anslutning. För att nå dina och verksamhetens övergripande mål samverkar du med andra inom myndigheten. Enhetens sakområden kan vara av massmedialt intresse och det ingår i dina arbetsuppgifter att kunna möta media.

Din kompetensprofil

Du har en akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant. Du har tidigare erfarenhet av att vara chef och har god kunskap om samhällets krisberedskap och förstår nyttan av våra kommunikationstjänster. Dessutom har du erfarenhet av marknadsföring eller försäljning av IT- eller kommunikationstjänster. Det är meriterande om du har relevant erfarenhet från offentlig förvaltning.

God förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska är ett krav. Du trivs i sammanhang där du skapar och underhåller relationer samt framför MSBs budskap.

Du har förmåga att arbeta strukturerat och resultatinriktat med god förmåga att prioritera och besluta. Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt och du är fri från prestige. Du tycker om att leda och utveckla personal, samt har förmåga att sätta enhetens verksamhet i ett större sammanhang. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Din anställningsort är Stockholm. Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande. MSB tillämpar provanställning. 

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta verksamhetschef Minna Nyman. Fackliga företrädare är Jan Herremo ST och Johan Gert SACO, Ann-Britt Paradis SEKO samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 28 mars 2019, märkt med referensnummer 2018/62. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/62
Publicerat 2019-03-08
Sista ansökningsdag 2019-03-28

Tilbage til Ledige stillinger