Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB Revinge bedriver utbildningar inom samhällsskydd och beredskap. Vi genomför grund – och vidareutbildningar inom räddnings- och säkerhetsområdet samt samverkansutbildningar både nationellt och internationellt. Vi är ca 100 medarbetare varav hälften är lärare.

Enheten för internat ansvarar för restaurang- och hotellverksamhet, och de lokaler som verksamheten bedrivs i. Enheten ska dessutom inom ramen för befintliga hyresavtal ansvara för löpande kontakter med hyresvärden angående daglig drift och underhåll av lokalerna. Enheten finansieras via intäkter men konkurrerar inte med den öppna marknaden.

Dina arbetsuppgifter

Som chef för enheten för vår hotell- och restaurangverksamhet har du ansvar för drift och utveckling av hotell- och restaurangverksamheten inklusive personal- och budgetansvar. I uppgiften ingår att utveckla, planera och prioritera för en effektiv verksamhet.

Uppdraget innebär att bedriva en miljövänlig och hållbar verksamhet med full kostnadstäckning i samverkan med motsvarande funktion på MSB skola i Sandö.

Vidare ingår i uppdraget att ansvara för drift, underhåll och utveckling av det lokalbestånd som verksamheten bedrivs i.

Du har kontaktytor mot såväl externa leverantörer, entreprenörer som interna funktioner inom MSB. Du ingår i skolans ledningsgrupp och arbetar i nära dialog med övriga enhetschefer.

Din kompetensprofil­­

Du har utbildning inom hotell och restaurang eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant.

Du har även haft ett resultatansvar inom ditt verksamhetsområde.

Du har flerårig chefserfarenhet inom serviceområdet, gärna som hotell- eller kursgårdschef, och kunskap om grupprocesser och arbetsledning av personalgrupper inom olika yrkeskategorier.

Du har kunskap om lagstiftning och regelverk kopplat till hotell- och restaurangverksamhet.

Enheten finansieras via intäkter men konkurrerar inte med den öppna marknaden. Kundgrupp är kursdeltagare och medarbetare. En viktig egenskap hos dig är därför att ha förmåga att utveckla inom ramen för finansiering.

Du har god samarbetsförmåga, och i din chefsroll har du förståelse för din enhets roll som stödfunktion till vår utbildningsverksamhet.

Du tar egna initiativ, sätter igång processer och uppnår resultat. Du är självgående, serviceinriktad och har en hög ekonomisk medvetenhet.

Ditt ledarskap präglas av att du leder och motiverar dina medarbetare och förser dem med befogenheter de behöver för att verksamheten ska nå sina mål. Du är lyhörd och skapar delaktighet. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsuppdrag. Placering i Revinge. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Kjell-Erik Jarlsborg. Fackliga företrädare är Ann-Britt Paradis (Seko), Marie Jönsson (ST) och Thomas K Nilsson (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 24

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 31 mars 2019, märkt med referensnummer 2019/57. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Revinge
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2019/57
Publicerat 2019-03-08
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tilbage til Ledige stillinger