Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Just nu söker vi två erfarna handläggare till avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet

MSB har ett brett mandat att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på området. Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet arbetar med före­byggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering. Vi ansvarar även för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på ­området. I det arbetet utvecklar vi strategier och handlingsplaner - ofta i samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom NIS-regleringen, medieberedskap och signalskydd. Vid avdelningen arbetar för närvarande ca 70 personer och verksamheten är delad mellan Stockholm och Karlstad. Denna tjänst är placerad i Stockholm.

Enheten för strategi och samordning arbetar med att driva och hålla samma uppdrag av strategisk och avdelningsövergripande karaktär samt genomför strategiska analyser. Enheten ansvarar också för att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området informations- och cybersäkerhet samt för avdelningens arbete inom NIS-regleringen. Enheten har också det sammanhållande ansvaret för arbetet med remisser, uppdrag och utredningar samt kommunikations-, forsknings- och studiefrågor, totalförsvarsfrågor samt nationella och internationella frågor.

Nu söker vi dig som vill vara med att fortsätta att utveckla samhällets informations- och cybersäkerhet.

Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att delta i det övergripande arbetet med att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet. Du kommer att delta i utvecklingen och genomförandet av avdelningsövergripande uppdrag, exempelvis regeringsuppdrag. Du kan också komma att driva arbetet med totalförsvarsfrågor inom avdelningens ansvarsområde. En viktig del av tjänsten är att både internt och externt företräda verksamheten, då en nära samverkan med såväl andra avdelningar på myndigheten, näringsliv, centrala myndigheter samt andra samhällsaktörer inom området är av stor betydelse. 

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning. Du har dokumenterad erfarenhet av att hålla samman och driva komplexa utredningar från start till mål. Du har erfarenhet från arbete i offentlig sektor och du tycker om att skriva.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning samt något av områdena säkerhetsjuridik, samhällssäkerhet och totalförsvar. Det är också meriterande om du har arbetat med informations- och cybersäkerhetsfrågor och har god kännedom om händelser och utveckling av betydelse för området i Sverige och i omvärlden liksom de regelverk och standarder som styr området.

Vi ser också att du känner dig bekväm med att hålla anföranden inför både små och stora grupper. Du behöver ha god förståelse för den svenska statsförvaltningen. För arbetet krävs att du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska men även på engelska.

Som medarbetare är du prestigelös och du gläds av att se andra lyckas. Du är också nyfiken och lyhörd men samtidigt har du ett driv i ditt arbete. Du behöver du vara strukturerad och kunna driva arbetet framåt i en komplex miljö.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet och säkerhetsmedvetenhet samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt. Du är beredd på att delta i det övriga informations- och cybersäkerhetsarbetet vid MSB.

MSB är en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jäm­ställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Vi erbjuder flexibla arbetsformer under ansvar och strävar efter att alla medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö och trivas på arbetet.

Anställningsform 
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Har du frågor kontakta enhetschef Linda Ericson. Facklig företrädare är Lena Vretling SACO, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 20 mars 2019, märkt med referensnummer 2019/44.Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Prøveansættelse
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/44
Publicerat 2019-02-26
Sista ansökningsdag 2019-03-20

Tilbage til Ledige stillinger