Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) söker en ingenjör/arkitekt som är intresserad av att arbeta med att utveckla MSB:s verksamhet kopplat till flyktingläger och konstruktionsarbete till stöd för internationella aktörer inom humanitärt bistånd.

För att förtydliga detta vill vi ge två exempel.

1) Om MSB har fått uppdraget från våra partnerorganisationer att bygga boende och kontor i fält för humanitär personal, så är byggteknik/byggkonstruktion det viktigaste men arkitektkunskaperna skulle vara till god nytta.

2) Om MSB har fått uppdraget från våra partnerorganisationer att stödja planering för flyktingläger så är dina kunskaper inom arkitektur/samhällsplanering viktiga, men här kommer också dina kunskaper och erfarenheter inom byggteknik/konstruktion till stor nytta.

Rollen på MSB:s operativa avdelning kommer innebära utvecklingsarbete av MSB:s förmåga att arbeta med insatser kopplat till shelter/flyktingläger och konstruktion av boende och kontor för internationell personal i den humanitära kontexten på MSB:s kontor i Karlstad och Stockholm, men också fältarbete ute i våra internationella insatser. Omfattningen av internationella tjänsteresor kan komma att variera beroende på behov och insatsernas karaktär men räkna med att du kommer var stationerad utomlands mellan 50-70% av tiden och att det med största sannolikhet är i länder med pågående humanitära kriser. En tjänsteresa/insatsresa kan pågå allt från några dagar till flera månader. Det är av största vikt att du har reflekterat över din vilja och förmåga att kunna vara borta stora delar av året och dessutom i miljöer som kan vara påfrestande.

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kan variera beroende på typ av insats men är huvudsakligen: 

  • Planera, rita, projektera och verkställa olika typer av byggprojekt som kan vara alltifrån tillfälliga lösningar till mer fasta och bestående konstruktioner.
  • Bistå med framtagande av bygghandlingar i fält och på distans, så som ritningar, mängdförteckningar, rumsbeskrivningar och andra tekniska beskrivningar.
  • Bistå med teknisk kompetens vid validering av bygghandlingar från insatser, så som ritningar, mängdförteckningar, rumsbeskrivningar och andra tekniska beskrivningar.
  • Kvalitetssäkra nya byggnader så att hållbarheten, säkerheten och dess funktionalitet är inom godkända ramar.
  • Ansvara för kravspecifikationer, budgeten och schemat för planeringen av projektet.
  • Agera teknisk support till insatspersonal, partners och till MSB:s berörda enheter.
  • Leda medarbetare och lokala arbetare på plats i insatslandet. Fungera som rådgivare både på plats men även hemma från kontoret i Sverige.
  • Bistå HR-handläggare som tekniskt stöd i HR- arbetet.
  • Föreläsa/delta i praktiska moment vid utbildning/övning.
  • Vara tjänstvillig att även genomföra andra uppgifter som kan uppkomma under insatsen. Det kan i vissa fall innebära kroppsarbete.

Din kompetensprofil­­

Du har akademisk examen som ingenjör och/eller arkitekt på minst kandidatnivå och har utbildning inom AutoCad eller liknande program.

Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom området samhällsplanering, bygg och anläggning. Du har i ditt dagliga arbete designat, projekterat och verkställt byggprojekt. Erfarenhet av att jobba med AutoCAD. Dessa erfarenheter skall också vara aktuella, d v s uppgifter som är aktuella för dig idag.

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom humanitärt bistånd, civil konflikthantering, utvecklingsbistånd, katastrofriskreducering eller liknande verksamhet.

Även kunskap om eller erfarenhet från nyckelaktörer inom EU och/eller FN- och klustersystemet är meriterande liksom kunskap inom entreprenadjuridik och erfarenhet av kontakt med myndigheter, främst kopplat till bygglov och upphandling.

Att ha arbetat med gender- och miljöfrågor, väg, vatten och sanitet är meriterande och får gärna beskrivas i ansökan. Erfarenhet av praktiskt arbete inom bygg och anläggning är också meriterande.

Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Kunskaper i andra språk, främst franska, arabiska och spanska (tal och skrift) är meriterande.

Anställningsform

Tjänsten är placerad i Karlstad eller Stockholm och är en visstidsanställning på heltid under 12 månader med möjlighet till förlängning.

Det kommer vara en blandning av tjänsteresor och insatsresor med olika villkor beroende på insatsens längd.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta Jenny Wärja, biträdande enhetschef eller Camilla Abelson Bergling, verksamhetsansvarig. Fackliga företrädare är Daniel Hjärne (ST), Ann-Britt Paradis (SEKO) och Anja Holmgren (SACO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 24.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 18 februari 2019, märkt med referensnummer 2019/15. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad/Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/15
Publicerat 2019-01-28
Sista ansökningsdag 2019-02-18

Tilbage til Ledige stillinger