Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Vill du leda och utveckla den operativa förmågan vid Sveriges nationella it-incidenthanteringsfunktion CERT-SE? Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Enheten för incidenthantering har till uppgift att ingå i arbetet med operativ cybersäkerhet och vara en del av funktionen CERT-SE. I detta ingår bland annat att vara sammanhållande för den operativa gruppen som tar emot och hanterar inkomna ärenden och incidentrapporter, genomför omvärldsbevakning och analys av inträffade händelser, samt ger råd och stöd vid incidenthantering. Enheten är under utveckling och du kommer att ha en viktig roll att delta i detta arbete. 

Arbetsuppgifter
Som chef ansvarar du för enhetens leverans, personal och ekonomi. Din huvuduppgift är att leda de medarbetare samt konsulter som finns på enheten, dessa är experter inom sitt område, du arbetar för att skapa de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska kunna utföra sina uppgifter med bästa resultat. Arbetsområdena inom enheten är av olika karaktär och behov av ledning varierar därför med uppgifternas karaktär. Arbetet innebär både dagligt operativt arbete och långsiktigt utvecklingsarbete.

Du kommer att ingå i verksamhetens ledningsgrupp. Det är stort utvecklingsfokus och förändringsarbete i verksamheten som kommer bestå under lång tid. Med rollen som chef för enheten följer också att medverka i, eller leda, styrgrupper inom både förvaltning och utveckling. Samverkan internt och externt såväl nationellt och internationellt kommer att vara en viktig del i arbetet. Som chef inom MSB ansvar du för att den statliga värdegrunden präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som enhetschef har du relevant akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet vi bedömer som likvärdig, samt ett stort intresse för informations- och cybersäkerhet. Du har flera års erfarenhet av att vara chef med goda resultat och har lett genomförande av verksamhetsutveckling. Du har även frekvent arbetat med spridning av information och kunskap via föreläsningar.

Det är meriterande om du har:

  • arbetat med It-incidenthantering eller it säkerhet
  • erfarenheter av arbete inom offentlig förvaltning
  • kunskap inom området samhällsskydd och beredskap

Dina erfarenheter gör att du har en hög personlig mognad, är stabil, trygg och närvarande i ditt ledarskap. Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog, du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande, ha god självkännedom och är ett föredöme. Du har en strategisk förmåga som innebär att du kan sätta enhetens uppdrag i ett större sammanhang. Att företräda MSB och att bygga relationer med samarbetspartners faller sig naturligt för dig. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt säkerhetsmedvetande.

Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, och du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler med närhet till bra kommunikationer.
Exempel på förmåner som du kan ta del av:

  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år

Gå in på www.msb.se för att läsa mer.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Om avdelningen/enheten
Anställningen är placerad på Verksamheten för operativ cybersäkerhet vid Enheten för incidenthantering, vilket är en del av funktionen CERT-SE.

CERT-SE är en nationell funktion som har i uppdrag att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter och andra cyberangrepp. CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.

CERT-SE tar emot, söker, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap som kan förhindra it-incidenter men även när it-incidenter hanteras. CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Placering Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta verksamhetschef Andreas Rappe. Facklig företrädare är Carl Önne SACO, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 januari, märkt med referensnummer 2022/308.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/308
Publicerat 2022-12-20
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb