Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB:s verksamhetsskyddsenhet svarar för att normera, stödja och följa upp myndighetens interna säkerhet och verksamhetsskydd. MSB:s verksamhetsskydd är indelat i områdena informationssäkerhet, säkerhetsskydd, medarbetarskydd, fysiskt skydd, it-säkerhet och kontinuitetshantering.

Verksamhetsskyddsenheten består av ca 10 medarbetare som har olika kompetenser och ansvarsområden. Enheten leds av myndighetens säkerhetschef.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med myndighetens säkerhetsskyddsarbete och stödja verksamheten inom säkerhetskyddsområdet. I arbetsuppgiften ingår även att stödja myndighetens systematiska informationssäkerhetsarbete.

I workshopform kommer du att leda och genomföra säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsbedömningar tillsammans med verksamheten. I arbetet ingår att upprätta dokumentation och rapporter.

I rollen ingår det även att genomföra utbildningar, presentationer och informationsinsatser inom verksamhetsskyddsområdet.

Du deltar i den fortsatta utvecklingen av MSB:s systematiska verksamhetsskyddsarbete, med särskilt fokus på säkerhetsskydd och informationssäkerhet, men deltar även inom enhetens övriga verksamhetsområden.

Arbetsuppgifter kommer att variera allt ifrån att ta fram strategiska beslutsunderlag till myndighetsledningen till att hantera olika rutinmässiga ärenden. 

Din kompetensprofil

Du har en akademisk utbildning eller en eftergymnasial utbildning (minst två år) som vi bedömer vara relevant.

Du är van att självständigt driva ett arbete och har flerårig erfarenhet av att stödja verksamheten i att bedriva ett systematiskt arbete inom säkerhetsskydd alternativt informationssäkerhet.

Du bör ha flerårig erfarenhet av att leda och genomföra säkerhetsskyddsanalyser och/eller informationsklassningar/riskanalyser inom informationssäkerhetsområdet. Du har kunskap om relevanta standarder inom informationssäkerhet och aktuella författningar inom säkerhetsskyddsområdet. Kunskap och erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete är meriterande.

Du har erfarenhet av att planera och genomföra presentation/utbildning för olika målgrupper. Du har även erfarenhet av att leda workshops.

Du bör ha en god förmåga att kunna sätta in dig i och förstå verksamhetsprocesser ur ett säkerhetsperspektiv.

Du ska ha god förmåga att utrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Du kommer att komplettera enheten med din erfarenhet och kompetens och bidra till fortsatt positiv utveckling och resultat. Du ska ha integritet, god samarbetsförmåga och vara lyhörd. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete. Dina personliga egenskaper värderas högt då du ska kunna arbeta enskilt och i grupp samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning.
Tjänsten innebär regelbundna resor till myndighetens verksamhetsställen.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta Mats Ekström, enhetschef, eller ställföreträdande säkerhetschefen Håkan Nilsson. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius eller Therese Hahne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 21 april 2021, märkt med referensnummer 2021/63. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/63
Publicerat 2021-03-31
Sista ansökningsdag 2021-04-21

Zurück zu Stellenangeboten