Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Är du intresserad av att arbeta med spännande frågor i en internationell miljö?

Då kanske det är du som är vår nästa kollega?

MSB söker en handläggare till enheten för geodata och samhällets robusthet som ligger på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Avdelningens huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar och har därmed uppgifter som omfattar hela myndighetens ansvarsområde. Det gäller framför allt systemövergripande inriktning, finansiering via anslag 2:4 krisberedskap, forskning, övning, standardisering samt analys och utvärdering.

Avdelningen har cirka 170 medarbetare och finns både i Karlstad och i Stockholm.

Enhetens uppgift är att säkerställa beredskapshänsyn i samhällsplanering, vilket bl a omfattar arbete med riksintresse för totalförsvarets civila delar. I enhetens uppgift ingår också att stödja aktörer i sitt arbete med och att samordna och utveckla arbetet inom CBRNE. Vidare ingår att initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning samt att samordna det arbete som följer av att myndigheten är nationell kontaktpunkt för Sveriges åtagande enligt FN:s ramverk för katastrofriskreducering (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) samt arbete som följer av FN:s ramverk kring hållbar utveckling Agenda 2030. I uppgiften ingår också myndighetens arbete med standardisering samt GIS, geodata, satellittjänster och fjärranalyssamverkan inom EU och Europiska rymdorganisationen.

Dina arbetsuppgifter
Som handläggare kommer du arbeta med MSBs uppdrag att för Sverige vara kontaktpunkt för FNs Sendairamverk. Du ansvarar därmed för våra kontakter med UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) och vår rapportering till FN. Du samverkar med SCB och Sida för att inhämta data som du registrerar i Sendai Monitor. Du kommer ingå i en grupp som arbetar med FN-avtalen Sendairamverket och Agenda 2030 samt klimatanpassning.

Du omvärlds spanar och följer utvecklingen, både nationellt och internationellt inom området. Du tar fram en nationell handlingsplan och bevakar de aktiviteter som ingår. Du synliggör och kommunicerar pågående arbete för att nå Sendairamverkets och Agenda 2030s globala mål. För att göra detta samarbetar du med andra myndigheter både i Sverige och i andra länder kopplat till UNDRR. Det innebär att du är väl förtrogen i det engelska språket inom området. Du engagerar kommuner och regioner i lokal tillämpning av Sendairamverket med stöd av Sveriges Making Cities Resilient-nätverk.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som handläggare har du en relevant akademisk utbildning och erfarenhet från EU eller internationellt samarbete. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från området samhällsskydd och beredskap. Din goda analytiska förmåga kommer väl till pass här, och du kan hantera strategiska frågor såväl som mer handfasta arbetsuppgifter. Då stor del av arbetet görs på engelska har du mycket god förmåga att kommunicera både på engelska och svenska, både i tal och i skrift. Att hålla i föredrag eller tala inför grupp är något du känner dig bekväm med. Du har förmåga att se hur olika delar bidrar till helheten och hur de hänger ihop i ett sammanhang.

Vi ser det som meriterande om du har:

  • erfarenhet av att leda och utveckla formella nätverk
  • erfarenhet av att leda någon form av EU-arbete t.ex. expertgrupp, rådgivningsgrupp, projekt
  • erfarenhet av någon form av FN-arbete eller annat internationellt arbete
  • kunskap om insamling och hantering av olycksstatistik

Som person är du initiativrik, drivande och du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att arbeta tillsammans med andra människor. Du tycker om att stödja dina kollegor för din grupps resultat som helhet. Du är prestigelös, lyhörd och bidrar till en bra arbetsplats. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har lätt för att skapa förtroende och goda relationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad. Tjänsten innebär tjänsteresor inom och utom Sverige. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Åsa Kyrk Gere. Fackliga företrädare är Ingrid Krook (ST), Mona Pütsep (SACO) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
Ska vara inkommen till MSB senast den 1 december 2020 märkt med referensnummer 2020/154. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/154
Publicerat 2020-11-13
Sista ansökningsdag 2020-12-01

Zurück zu Stellenangeboten