Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Om anställningen

Enheten för nationella insatser och civilskydd som är placerad vid den operativa avdelningen på MSB söker nu en handläggare till en tillsvidareanställning.  

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Som handläggare vid enheten för nationella insatser och civilskydd kommer du att bidra till att utveckla myndighetens nationella förstärkningsresurser. Du kommer att bidra i arbetet med att anpassa våra förstärkningsresurser till en förändrad riskbild, såsom klimatförändringar, terrorism och civilt försvar. Som handläggare kommer du också att vara aktiv i arbetet med att utveckla enhetens operativa arbetsformer, inklusive informationshantering av verksamheten. En del av tjänsten, och ett viktigt inslag, är att vid behov projektleda insatser. Du kommer att hålla ihop enhetens arbete med strategisk kommunikationsplanering i syfte att bättre synliggöra och beskriva vår verksamhet för våra målgrupper. Du kan också komma att ta fram underlag till myndighetsledningen, interna beredningar, remisser, utredningar och uppdrag av olika slag.

Flera av våra förstärkningsresurser är anmälda till EU:s frivilligpool. MSB står även som värd för ett antal rescEU-resurser. Du kommer i din tjänst att arbeta med EU:s civilskyddssamarbete kopplat till våra nationella förstärkningsresurser. Du kommer också att arbeta med att tillvarata operativa erfarenheter och återföra dem in i enhetens arbete. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten 

Din kompetensprofil:

Du har:

 • Relevant akademisk utbildning eller andra motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga.
 • Erfarenhet av arbete i en operativ stab eller liknande.
 • Erfarenhet av arbete med strategisk kommunikationsplanering samt vana av att kommunicera målgruppsanpassat.
 • God kunskap om det svenska krishanteringssystemet.
 • Erfarenhet av att skriva rapporter, underlag och ta fram presentationer för olika målgrupper.
 • Erfarenhet av att arbeta i statlig eller annan offentlig verksamhet.
 • Kunskap om EU:s civilskyddssamarbete.
 • Goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

 • Kunskap om MSB:s verksamhet.
 • Erfarenhet av att arbeta med utveckling av civilt försvar.
 • Kunskap om NATO/Pff-samarbetet.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du trygg och stabil med god självkännedom och integritet. Du har en god administrativ och analytisk förmåga och förmåga att arbeta övergripande och målinriktat. Det är av vikt att du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra samt att du har ett gott omdöme när du arbetar under press. Du har också lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, du är prestigelös och har god förmåga att kommunicera med andra. Du har god problemlösningsförmåga och du säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet. Du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter och projekt fullföljs inom avsatta tidsramar.

Om enheten

Du kommer vara placerad på operativa avdelningen och enheten för nationella insatser och civilskydd. Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda insatser med myndighetens nationella förstärkningsresurser och räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. I detta ingår ett övergripande mål att effektivt använda samhällets samlade resurser och ha förmåga att kunna prioritera och fördela förstärkningsresurser inom området räddningstjänst. Vidare ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. I uppgiften ingår Projektledare i beredskap.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Nils Vaernholt. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2 december 2022, märkt med referensnummer 2022/219.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/219
Publicerat 2022-11-11
Sista ansökningsdag 2022-12-02

Tillbaka till lediga jobb