Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningen (OA) ansvarar för MSB:s operativa uppdrag att stärka samhället vid samhällsstörningar. MSB stärker nationell beredskap, driver aktörernas gemensamma hantering samt stärker aktörer med kompetens och materiel genom insatser i Sverige och i andra länder. MSB:s operativa uppdrag har ett allriskperspektiv och täcker hela hotskalan från olyckor till katastrofer, kriser och krig.

Enheten för operativ analys ingår i OA och har som uppgift att analysera och bedöma vilka konsekvenser och spridningseffekter störningar i samhället kan medföra. I uppgiften ingår omvärldsanalys och operativ analys vid en inträffad eller nära förestående händelse och vid behov produktion av nationella samlade lägesbilder. Enhetens produktion ska stödja myndighetens operativa beslutsfattande, rapporteras till Regeringskansliet samt vid behov delges andra berörda myndigheter och organisationer.

Dina arbetsuppgifter
Som chef för enheten ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen. Verksamheten kan komma att förändras över tid och som chef har du en viktig roll i att driva förändring tillsammans med övriga avdelningsledningen.

Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och värdegrund som utgångspunkt. I din roll som chef ingår samverkan både internt inom MSB och externt i form av till exempel nära kontakter med Regeringskansliet och Försvarsmakten.

Eftersom enheten är relativt nybildad kommer du att leda fortsatt utveckling av både verksamhet och medarbetare. Under senaste året har vi lärt oss mycket genom arbetet med pandemin, erfarenheter som kommer att vara en viktig del i den framtida utvecklingen av enheten.

Tidsramarna för det operativa arbetet kan vara extremt korta och du förväntas kunna fatta beslut under stark tidspress, baserat på begränsad information. Vid en händelse då det bildas en särskild organisation på myndigheten förväntas du som chef kunna handha frågor och leda personal även utanför den egna enheten. Du förväntas kunna skapa ett team med fungerande och hållbara arbetsformer även under en operativ hantering.

Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av chefsrollen och god förmåga att leda och styra verksamhet och medarbetare.

Det är av stor vikt att du har erfarenhet av operativt arbete och en djup kunskap om analysarbete. Det är meriterande om du själv arbetat som analytiker eller lett analysverksamhet. Du behöver också ha god kunskap om det svenska krishanteringssystemet och totalförsvaret. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.

Som person är du lugn, stabil och har förmåga att fokusera och prioritera vad som behöver göras i pressade situationer. Du har förmåga att lätt anpassa dig till ändrade omständigheter och kan vid behov snabbt ändra metod och ta nya beslut. Du ser möjligheter i förändringar och har förmåga till ett nytänkande som leder till resultat. Du har en god samarbetsförmåga, är relationsskapande och har förmåga att sätta dig in andras perspektiv.

Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog. Du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Som ledare är det av stor vikt att du har en god helhetssyn och att du har en strategisk förmåga som innebär att du kan sätta enhetens uppdrag i ett större sammanhang. Du har erfarenhet av att leda medarbetare och grupper under pressade förhållanden och snabbt föränderliga omständigheter med en god arbetsmiljö i fokus.

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform
Du blir tillsvidareanställd på heltid och får ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning. Placeringsort är Stockholm och resor i tjänsten förekommer.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta avdelningschef Anneli Bergholm Söder. Fackliga företrädare är Daniel Hjärne (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Carin Hammarbo (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 11 april 2021, märkt med referensnummer 2021/57. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/57
Publicerat 2021-03-22
Sista ansökningsdag 2021-04-11

返回职位空缺页面